Marmorvägen, Uppsala

Eriksberg, Kv. Marmorn, Uppsala
År: 2017
Byggherre: Uppsalahem
Handläggare: Christin Carlsson - projekteringsledare, Christina Lundberg - BAS-P.

Uppdraget bestod i projekteringsledning för ROT-rust av första etappen av Kvarteret Marmorn i Uppsala. Projektet kommer sedan fortlöpa i större delar av området Eriksberg i Uppsala.

Bilder hämtade från Arcum arkitektkontor, ansvarig arkitekt för uppdraget.