Arkitektgruppen i Gävle AB bildades hösten 1995 och sedan dess har vi arbetat med många olika typer av spännande arkitektuppdrag.

Uppdragen kan vara allt från inventeringar, utredningar och skissuppdrag till komplett byggnadsprojektering.
Vi projekterar till- och ombyggnation, nyproduktion och medverkar i tävlingar. Vi arbetar med storskalig planering av områden och projektering av bland annat sjukhus, kyrkor,
skolor och bostäder.

Arkitektgruppen i Gävle AB är ett av länets största arkitektföretag, samtidigt som vi är det lilla lokala företaget.
Vi bygger gärna en personlig relation till kunden, som hos oss alltid är i fokus. Vi har stora resurser med många olika kompetenser inom företaget, så som projekteringsledning, sakkunnig i tillgänglighet, inrednings- och byggnadsarkitektur.

Vision och drivkraft

Drivkraften i vårt arbete är att skapa rum för människan.
Rum som skapar bästa förutsättningen för de aktiviteter som utspelas där. Rum för mänskliga möten där den fysiska miljön bildar ramar för platsens sociala liv.

 

Kunskap och dialog

Vi erbjuder våra kunder kreativa idéer, bred fackkunskap och lång, gedigen erfarenhet som gör att vi kan uppfylla ställda krav och skapa funktionell och estetiskt tilltalande arkitektur.
I projekten ser vi gärna ett nära samarbete mellan kunder, personalgrupper, brukare, sidokonsulter och myndigheter. Vikten av en god dialog är betydande genom hela processen.

Engagemang

Vi arbetar medvetet för att skapa hållbara värden och väljer gärna goda material som finns registrerade i olika miljödatabaser.
Ansvaret infattar allt vi gör, från miljömedvetenheten i det interna arbetet till valen av produkter i projekten.

 

Kvalitetssystem och arbetsverktyg

Vi har utarbetat ett eget miljölednings- och kvalitetssystem och arbetar för miljövänliga lösningar vid val av material och teknik.
Vi arbetar med databasbaserad projektering. Vi använder oss av standardprogram som Autodesk ADT med svensk arkitekt applikation, Revit, Adobe Illustrator och Adobe Photoshop.

 

OM OSS

Arkitektgruppen i Gävle AB bildades hösten 1995. Vi är idag 12 medarbetare. Vi arbetar med alla former av arkitektuppdrag. Allt från utredningar och presentationer till fullständiga projekteringar. Vi kan erbjuda det stora arkitektkontorets kapacitet kombinerat med det lokala företagets service och prisnivå.

Kontoret

Arkitektgruppen i Gävle AB är ett av länets största arkitektföretag. Samtidigt är vi det lilla lokala företaget som sätter en personlig relation till kunden i fokus. Vi har stora resurser, mycket kompetens och arbetar med arkitektur, från storskalig planering av områden och projektering av sjukhus, kyrkor, kontor, skolor, industribyggnader och bostäder till gestaltning av mindre rum och inredning.

Vision och drivkraft

Drivkraften i vårt arbete är att skapa rum för människor. Rum som skapar det bästa förutsättningarna för de aktiviteter som skall utspelas på platsen. Inbjudande och inspirerande rum för mänskliga möten där den attraktiv och välfungerande fysiska miljön bildar ramar för platsens sociala liv.

Kunskap och dialog

Vi är sex arkitekter och sex byggnadsingenjörer. Vi erbjuder våra klienter kreativitet, fackkunskaper och lång och gedigen erfarenhet av planering, byggnadsprojektering och projektledning, som gör att vi kan uppfylla deras krav och skapa funktionell och estetiskt tilltalande arkitektur. I vårt arbete drar vi också nytta av våra erfarenheter av samarbete med klienter, personalgrupper, brukare, sidokonsulter och myndigheter. Vi vet värdet av en god dialog genom hela processen.

Engagemang

På Arkitektgruppen anstränger vi oss för att bidra positivt i det samhälle där vi verkar och i den värld vi lever. Företagsansvaret infattar allt vi gör för att skapa hållbar värden för alla våra intressenter; kunder, medarbetare, investerare och samhället i stort.

Kvalitetssystem och arbetsverktyg

Vi har utarbetat ett eget miljölednings- och kvalitetssystem och arbetar för miljövänliga lösningar vid val av material och teknik.

Vi arbetar med databasbaserad projektering. Vi använder oss av standardprogram som Autodesk ADT med svensk arkitekt applikation, Revit, Adobe Illustrator och Adobe Photoshop.

Arkitektgruppen i Gävle | 026-54 18 40 | Kyrkogatan 23 | 803 11 Gävle | info@arkitektgruppen.se

Alla rättigheter reserverade Arkitektgruppen © | Producerad av Precis Reklam Skapad i Yodo