Strandvägen, Sala

Kv. Knostret, Strandvägen 11-15, Sala
År: 2017
Byggherre: Salabostäder
Handläggare: Christin Carlsson - projekteringsledare.

Uppdraget bestod i projekteringsledning för ROT-rust av första etappen av Kvarteret Knostret i sala. Projektet kommer sedan fortlöpa i större delar av området.

Bilder hämtade från Arcum arkitektkontor, ansvarig arkitekt för uppdraget.