Vad händer med bostadsmarknaden?

Vad händer med bostadsmarknaden?

Gävle Södra Rotaryklubb har haft en serie föreläsningar under året som handlat om boende och den bostadsbrist som stora delar av landet lider av.
Som avslutning bjöd man in till ett seminarium, där flera aspekter lyftes fram. Nils Simonsson från oss deltog som expert inom arkitektområdet.
Läs en artikel om detta här