Bostäder

Nordost

Beställare: Gavlegårdarna
År: 2015

Stadsdelen som byggdes på 1970-talet och som då som så många andra områden från den tiden med bra lägenheter men i en otroligt storskalig miljö. Här fick man en lägenhet likadan som 750 andra. Uppdraget vi fick från Gavlegårdarna var att ge de sju husen i området en ny exteriör form med bland annat tilläggsisolerade fasader, nya fräscha balkonger och nya tillgängliga och välkomnade entréer. Målet med åtgärderna är att ge ett tryggare område där varje människa ska bli mer synlig.