Bostäder

Kanalgården

Beställare: Kanalgården AB
År: 2013-15

Vi fick frågan, Hur ser ett boende för äldre ut när det är riktigt bra?

Kanalkyrkan i Sandviken hade lyft blicken och funderade om man kunde göra en samhällelig insats på granntomten och ett trygghetsboende lät intressant

De första skisserna vi gjorde är i stora drag vad det till slut blev på tomten i torgrummet mellan stadshuset och kanalen. Det fanns ett antal krav som skulle uppfyllas för att få de statliga pengar som är väldigt viktiga för att kunna erbjuda ett boende till skäligt pris. Dessa krav var bl.a. god tillgänglighet, rum för samvaro, en värd på plats alla årets dagar.

Det viktigaste har dock varit att underlätta för kontakter mellan de boende och att känna trygghet. Hjärtat i huset är vinterträdgården dit alla husets 52 lägenheter vetter. I den kan man året runt ta sin promenad oavsett väder och hitta sina grannar som tagit plats i vilstolen utanför lägenheten. I vinterträdgården finns också plats för trädgårdsarbete, körsång, musik, fester, lek, spel m.m. Därutöver finns bland annat en restaurang i huset, uthyrningsrum, motionsrum och hobbyrum.

Samarbetspartner: Byggessen Västerås