Projekteringsledning

Valbo Sportcentrum

Beställare: Gavlefastigheter
År: 2016 -

(Arkitekt: Skoog arkitekter)

Uppdraget bestod i projekterings- samt samverkansledning för ombyggnad och upprustning av Valbo Sportcentrum.

Som projekteringsledare har vi haft ansvar för att projekteringen drivts framåt.

I rollen som samverkansledare har Christina hållit samman och styrt gruppen framåt i projektet genom flertal workshops och arbetsmöten med hela gruppen.