Kvarteret Knostret

Byggherre: Salabostäder

År: 2017

Handläggare: Christin Carlsson

 

Uppdraget bestod i projekteringsledning för ROT-rust av första etappen av Kvarteret Knostret i Sala. Projektet kommer sedan fortlöpa i större delar av området.

Bilder hämtade från ET Cetera, ansvarig arkitekt för uppdraget.

Se alla referenser »