Stadshuset Gävle kontor

Byggherre: Gavlefastigheter

År: 2016

Handläggare: Sara Axnander

Medverkande: Khazan Dilan

Uppdraget bestod av att för Stadshusets plan 2-4 rita nytt kontor med öppet landskap, samt ta fram textilförslag.

Se alla referenser »