Tempotomten Brynäs

Tempotomten Brynäs

Rörfokus/Trebo fastigheter har fått bygglov för ett trevåningshus med 15 lägenheter på Brynäs.
Vi har tagit fram handlingarn till bygget som beräknas dra igång i mitten av 2024.

Bostäder ersätter gamla Tempo på Brynäs – då kan bygget börja – Gefle Dagblad (gd.se)