Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Vi som arkitektkontor har en stor och viktig roll i omställningen att bygg hållbart. Inte bara under projekteringsskedet, utan även att vi tar ansvar för en byggnads livslängd.
Det kan låta som en enkel uppgift men det är många pusselbitar som ska passas ihop och det ska hålla över tid. Vi på Arkitektgruppen är måna om att bygga hållbart och ett led i detta är att vi skrivit under Gävle Klimatavtal.

Gävle Klimatavtal är ett avtal där lokala företag, föreningar, högskolan och offentliga verksamheter samverkar för ett klimatneutralt och attraktivt Gävle. Men vi nöjer oss inte där, utan kommer att ha en ledande roll i en av de fokusgrupper som skapats, Arkitektforum.
En mötesplats där lokala arkitektkontor träffas och diskuterar och hjälper varandra framåt i frågor som rör klimat och miljö.

Är du intresserad av vårt klimat- och miljöarbete eller vill vara med i Gävle Klimatavtals arkitektforum?
Kontakta då vår medarbetare Felicia Minicz så berättar hon mer.