https://trebo.se/#projekt .."> https://trebo.se/#projekt ..">
Bostäder

Gamla Brandstationen Tierp

Beställare: Trebo fastigheter
År: 2020-

Den Gamla brandstationen i Tierp ska genomgå en förvandling och inrymma bostäder. I etapp 1 rivs befintlig kontorsbyggnad och inreds sedan med 16 lägenheter.

Etapp 2 består av två våningshus med ca 12 lägenheter.

Etapp 3 kommer att bestå av fyra våningshus med uppåt 70 lägenheter.

Följ den spännande utvecklingen av området på våra och Trebo fastigheters sociala medier.

https://trebo.se/#projekt