Bostäder

Godisfabriken
kv. 1 och 3

Beställare: Gavlegårdarna
År: 2019

Arkitektgruppen i Gävle med samarbetspartner Pomeroy Studio har tilldelats det prestigefyllda uppdraget att formge två byggnader på Godisfabriksområdet (den tidigare Läkeroltomten). Ambitionen i projektet är att formge hållbara byggnader som stärker området och bidrar till en attraktiv stadsdelen. Byggnader som är dynamiska, miljöanpassade och bidrar med unika platser och rum för människor att trivas i, samtidigt som de tar hänsyn till staden och den lokala och globala miljön.

Arkitektkontoret Pomeroy studio i Singapore drivs av Jason Pomeroy och har projekt på flera platser i världen. Jason är en välkänd arkitekt, professor och TV-profil och är känd för sin moderna, miljöanpassade, grönskande, framsynta arkitektur som tar hänsyn till platsens kulturella och klimatmässiga förutsättningar för att formge vackra platser för människor. Jasons designmetod bygger på omfattande analyser av platsen och olika miljöaspekter för att med utgångspunkt i etablerad kunskap utveckla morgondagens mer hållbara arkitektur. I samarbetet med Arkitektgruppen i Gävle ska den lokala kännedomen och kunskapen stärkas.

Genom detta spännande samarbete gestaltar Pomeroy Studios tillsammans med Arkitektgruppen i Gävle Gavlegårdarnas vision kring två av Godisfabrikshusen. Ambitionen är att de ska bli nya miljöanpassade lokaler och lägenheter i en grönskande helhet kring Godisfabrikens lokala torg, med närhet till Å-rummet, kommunikationer och Gävle stadscentrum.