Bostäder

Markheden

Beställare: BFF2 i Gävle AB
År: 2014-15

Nybyggnad av bostadshus med 40 lägenheter.

Cirka 3400 m2

Från förslagsskiss till färdig bygghandling