Kontor

Tullhuset

Beställare: BF Stambytesentreprenad
År: 2018-
Handläggare: Sara Axnander
Medverkande: Hampus Mattsson och Sofia Andersson

Vi har fått möjlighet att vara delaktiga i projektet Tullhuset, som är ett av Gävles nya landmärken.

GWSK har gestaltar det yttre och sedan har Arkitektgruppen fått möjlighet att utföra den inre gestaltningen och planlösningarna åt hyresgästerna.

Byggnaden är delad i två delar, en lågdel som skall flörta med de gamla hamnmagasinen och sedan en högdel som är tänkt att sammanfoga det nya Gävlestrand.

I lågdelen inryms Coop, Apotek samt ytterligare två hyresgäster i bottenvåningen. Sedan hyr Regiongävleborg de 3 nästkommande våningarna med bland annat en hälsocentral. I högdelen skall det iordningsställas för kontor i sju våningar.