Projekteringsledning

Gavlevallen fotbollsarena

Beställare: Gavlefastigheter
År: 2014-15

(Arkitekt: Skoog arkitekter)

Arkitektgruppen har varit ansvarig för projekteringsledning vid upprättande av bygghandlingar åt totalentreprenör, BAS-P samt ansvarig för dokumentation avseende Miljöbyggnad Silver.

Vi har även varit sakkunnig tillgänglighet och tillgänglighetsgranskat bygghandlingar upprättade av övriga konsulter.