Projekteringsledning

Gavlehov friidrotts- och sporthall

Beställare: Gavlefastigheter
År: 2015

(Arkitekt: Skoog arkitekter)

Arkitektgruppen har varit ansvarig för projekteringsledning vid upprättande av bygghandlingar åt totalentreprenör, BAS-P samt ansvarig för dokumentation avseende Miljöbyggnad Silver.